Teksten

Tekstschrijfster Ellis A. FRANS—KAPMA verwoordt emoties.

Door vele uren van gedachten uitwisselen, filosoferen en brainstormen is een unieke samenwerking tot stand gekomen tussen kunstenares Ida ROEKEVISCH en journaliste/tekstschrijfster Ellis A. FRANS—KAPMA. Geboren Groningse, woont en werkt Ellis A. FRANS—KAPMA tegenwoordig in de buurtschap Kring van Dorth, gemeente Lochem. Samen met haar echtgenoot Niek richtte ze de FRANS & KAPMA FOUNDATION op, die zich inzet voor kunst en kunstenaars.

Ellis Frans-Kapma

Sinds 2001 is de journaliste bevriend met de kunstenares. Zij noteert achteraf de emoties en gedachten, die de kiem vormen waaruit het kunstwerk is ontstaan en bewerkt deze tot een korte tekst. Waarom die teksten bij de schilderijen?
"Elk werk heeft zijn eigen achterliggende gedachten en emoties, die niet altijd direct helder zijn voor de beschouwer. Om de zeggingskracht - of boodschap - te verduidelijken, krijgen de werken van Ida ROEKEVISCH al sinds 2002 consequent begeleidende tekst. Wel met dien verstande, dat de kijker altijd zijn of haar eigen interpretatie aan het werk kan geven. De tekst wil slechts een aanzet geven tot, een brug bouwen naar en een stimulans zijn voor inspirerende gedachten en meer bewustwording."

Communicatie

"Een kunstwerk is veel meer dan decoratie, meer dan een leuk plaatje alleen, kunst is – hoe zal ik het zeggen — 'hogere' communicatie. Des te meer achtergronden je weet van de kunstenaar in het algemeen en van diens gemoedstoestand op het moment van de creatie in het bijzonder, des te meer dringt de volle omvang van de diepe bedoelingen van het werk tot je door. Die kennis intensiveert de beleving ervan, bezorgt je kippenvel, laat je hart een sprongetje maken of doet vlinders in je buik fladderen."

Symboliek

"Kunst hoeft ook geenszins de realiteit te benaderen, hoeft geen natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid te zijn. Integendeel, traditionele kunst ontleende zijn status altijd al aan zaken als symboliek en verbeeldingskracht en werd vaak met woorden gelardeerd. Kunst is, naar mijn volle overtuiging, per se niet de beheersing van het schildersambacht, maar een uiting van verbeeldingskracht, emotie, creativiteit en scheppingsdrang.
Juist om die redenen verrijken kunstwerken je leven."