Ark van Ida Roekevisch
Categorie
Schilderijen
Over dit project

Als overal om je heen het respect voor mens, dier en aarde verdwijnt, de onverdraagzaamheid groeit en het geweld aanzwelt, dan vlucht je met alles wat je liefhebt naar een gelukkiger leefplek. De ark voert je weg uit de harde wereld, de berg symboliseert volharding en kracht en de gracieuze giraffes staan voor hoogstaande waarden. Op de zeven eilanden vind je je thuis.