Archief

Bouw je boomhuis in je eigen bomentuin Ida Roekevisch verbeeldt die gedachte op deze speelse boomhuizen, die ze heeft gecreëerd op ‘onbruikbare’ schaaldelen hout. Waarom? “Vogels weten hoe heerlijk het is om in bomen te wonen. Het bladerdak biedt bescherming en het ruisen van de wind door...

In de volksmond heet de Baobab ‘onderstebovenboom’. Volgens de anekdote was er, lang geleden, een Afrikaanse koning die zo jaloers was op de kracht en schoonheid van deze boom, dat hij ze één voor één uit de aarde rukte en woedend wegwierp. Omgekeerd, met het...

De Baobab biedt onderdak aan vermoeide reizigers. In de holle stam vinden zijn gasten rust en kunnen ze genieten van de natuurlijke rijkdommen, die de boom voortbrengt: vruchten, zaden, bladeren, jonge scheuten en wortels. Iedereen mag aanschuiven en wordt warm onthaald in café ‘Gezelligheid kent...

Als overal om je heen het respect voor mens, dier en aarde verdwijnt, de onverdraagzaamheid groeit en het geweld aanzwelt, dan vlucht je met alles wat je liefhebt naar een gelukkiger leefplek. De ark voert je weg uit de harde wereld, de berg symboliseert volharding...

Overal wordt meeslepende volksmuziek gespeeld. Noten zijn niet nodig. Gevoel is belangrijker dan melodie. Afhankelijk van sfeer en stemming trekt de muziek een spoor van emoties door de wereld....